Bekijk video CFA/Schoolgeld
banner
Laat Roos niet langer wachten en
geef haar de reis naar gereformeerd onderwijs!
banner
Laat Joyce niet langer wachten en
geef haar de reis naar gereformeerd onderwijs!
banner
Laat Bram niet langer wachten en
geef hem de reis naar gereformeerd onderwijs!
banner
Laat Carlijn niet langer wachten en
geef haar de reis naar gereformeerd onderwijs!

Al 30 jaar geeft CFA/Schoolgeld voor/om gereformeerd onderwijs. Want goed onderwijs is de basis voor een goede toekomst. Zeker wanneer docenten vanuit hun geloof in God leerlingen begeleiden naar volwassenheid, onderwijs geven en omgaan met de aan hen toevertrouwde leerlingen. Logisch dus dat veel ouders de keuze voor gereformeerd onderwijs ondersteunen.

Jammer genoeg zijn er niet veel gereformeerde scholen in ons land te vinden. Met als gevolg dat veel kinderen soms lang moeten reizen. Dat is niet erg, maar een dagelijks ritje met de trein of bus brengt wel de nodige kosten met zich mee. Ouders die deze kosten niet kunnen betalen, kunnen daarvoor gebruikmaken van de financiële steun van CFA/Schoolgeld. Hiervoor beheert CFA/Schoolgeld een fonds dat wordt gevuld door giften en donaties vanuit een brede achterban van het gereformeerd onderwijs, waarmee ieder jaar veel ouders financieel geholpen kunnen worden.

Helpt u mee?
Om deze steun te kunnen bieden is jaarlijks € 400.000,– nodig. Helpt u ons mee dit bedrag bij elkaar te krijgen? Uw bijdrage is van harte welkom op IBAN: NL22RABO 0124 8497 17 t.n.v. Stichting CFA, Zwolle of op www.cfa.goon.nl/doneer

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
CFA/Schoolgeld

C.A. Klapwijk,
voorzitter