Bekijk video CFA/Schoolgeld
CFA/Schoolgeld

Stichting CFA/Schoolgeld

De stichting CFA/Schoolgeld beheert een fonds dat wordt gevuld door giften en donaties vanuit een brede achterban van het gereformeerd onderwijs. Met dit fonds verstrekt CFA/Schoolgeld tegemoetkomingen in de vervoerskosten voor leerlingen die van en naar gereformeerd voortgezet onderwijs lange afstanden moeten afleggen met het openbaar vervoer. Hiermee draagt CFA/Schoolgeld bij aan het bereikbaar en beschikbaar houden van gereformeerd onderwijs voor leerlingen die niet in de directe omgeving van een gereformeerde school wonen. Het streefbedrag dat we in 2017 willen ophalen, ligt op € 400.000,–. Hiermee kunnen wij vele honderden kinderen en ouders helpen.

Steunt u ons dit bedrag te behalen?
Meld u dan hier aan of maak uw bijdrage* over op
IBAN: NL22RABO 0124 8497 17 t.n.v. Stichting CFA, Zwolle. Alvast hartelijk dank!

Wie komen in aanmerking voor een bijdrage?

Ouders van leerlingen in het gereformeerd voortgezet onderwijs die voor financiële ondersteuning in aanmerking komen, dienen jaarlijks via de school een aanvraag in. Ondersteuning is afhankelijk van de reisafstand, het bedrag aan reiskosten en het inkomen van de ouders. Per gezin wordt een eigen bijdrage gehanteerd. Details van de regeling kunt u hier vinden.

* CFA/Schoolgeld is door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI.
Klik hier voor een ANBI-verklaring.