Bekijk video CFA/Schoolgeld
banner

CFA / Schoolgeld

Contactpersoon: Paola de Jong
Postbus 393
8000 AJ Zwolle
Telefoon: 038-4698548
E-mail: info@cfaschoolgeld.nl
Website: www.cfa.goon.nl
RSIN: 810576442

Uw bijdrage is welkom op IBAN: NL22RABO 0124 8497 17 t.n.v. Stichting CFA, Zwolle.

Bestuurssamenstelling:

  • C.A. Klapwijk (voorzitter)
  • C. Koelewijn (secretaris)
  • M.J. de Jong (penningmeester)
  • C.W. Heek

Beloningsbeleid:
Wij huren voor secretariële en administratieve ondersteuning medewerkers van een administratiekantoor in.

Doelstelling:
Het werven van gelden voor ondersteuning van ouders die te maken hebben met hoge kosten als gevolg van het vervoer van hun kinderen naar scholen voor gereformeerd onderwijs.