Bekijk video CFA/Schoolgeld
CFA/Schoolgeld

Ja, ik help mee het gereformeerd onderwijs bereikbaar en beschikbaar te houden:

Ik machtig CFA/Schoolgeld om eenmalig het hieronder genoemde bedrag af te schrijven van mijn bank-/girorekeningnummer.
  Eenmalig bedrag:
   
Ik steun CFA/Schoolgeld met een periodieke gift. Ik machtig CFA/Schoolgeld tot wederopzegging om een bedrag af te schrijven van mijn bank-/girorekeningnummer.
 
Periode:
Periodiek bedrag:
   
Uw IBAN:
Naam/voorletters*:
Straat + huisnr.*:
Postcode/woonplaats*:
Emailadres*:
Telefoon*:
Datum:
   
 
velden met * zijn verplicht


Data voor machtigingen tot automatische incasso
Legaten
Periodiek notarieel schenken