banner

CFA/Schoolgeld is door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI.

Donateurs van CFA/Schoolgeld kunnen, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de giften van de inkomsten- of vennootschaps-belasting aftrekken. Uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht.

Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Bestuurssamenstelling:

  • C.A. Klapwijk (voorzitter)
  • C. Koelewijn (secretaris)
  • M.J. de Jong (penningmeester)
  • C.W. Heek

Beloningsbeleid:
Wij huren voor secretariële en administratieve ondersteuning medewerkers van een administratiekantoor in.

Doelstelling:
Het werven van gelden voor ondersteuning van ouders die te maken hebben met hoge kosten als gevolg van het vervoer van hun kinderen naar scholen voor gereformeerd onderwijs.


« terug