banner

Legaten

Overweegt u om CFA/Schoolgeld op te nemen in uw testament? Met uw legaat draagt u er aan bij dat in de toekomst zoveel mogelijk kinderen Gereformeerd Onderwijs kunnen volgen.

Door de Belastingdienst is CFA/Schoolgeld aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat er geen erfbelasting (wettelijke term sinds 1-1-2010 voor de successierechten) is verschuldigd is. Het gehele bedrag komt ten goede aan CFA/Schoolgeld.

Wie CFA/Schoolgeld wil opnemen in zijn of haar testament kan bij een notaris gebruik maken van de volgende voorbeeldtekst:

"Ik legateer, vrij van rechten en kosten, een bedrag van ... euro aan de Stichting Coördinatie Financiële Acties voor het Gereformeerd Onderwijs, statutair gevestigd te Zwolle."


« terug naar het donatieformulier