CFA/Schoolgeld

Vrienden van Gomarus

De stichting Vrienden van Gomarus is voor iedereen die het Gomarus College een warm hart toedraagt. Mede door de stichting Vrienden van Gomarus willen we het gereformeerde onderwijs van het Gomarus in stand houden en versterken.

Als ‘Vriend’ draag je vanuit je betrokkenheid bij aan deze gemeenschap door het delen en ontvangen van kennis, talent, geloof en middelen. We denken niet alleen aan geldelijke bijdragen, maar ook aan inbreng van kennis, meedoen in een netwerk, meedenken over onderwijs en het inbrengen van eigen expertise. Dat uit zich in mooie samenwerkingen tussen school en ‘Vrienden’ en tussen ‘Vrienden’ onderling. We willen delen wat wij van God gekregen hebben. Vanuit deze betrokkenheid en samenwerking dragen 'Vrienden' eraan bij dat leerlingen mogen leren voor hun Leven.

Doe mee en word Vriend!