CFA/Schoolgeld

Vrienden van Guido

De stichting Vrienden van Guido is voor iedereen die Guido een warm hart toedraagt.
Onze scholengemeenschap heeft veel kennis en talenten in huis. En dat kapitaal willen we graag bij elkaar brengen door middel van de stichting Vrienden van Guido. Onze school is een plek midden in de maatschappij, voor (oud)leerlingen, medewerkers, ouders, kerken, de buurt en het bedrijfsleven. Samen op weg, stap voor stap, samen kennis en kunde delen. Op weg naar een mooie waardevolle toekomst.

Als ‘Vriend’ draag je vanuit je betrokkenheid bij door het delen en ontvangen van creatief, menselijk, sociaal, spiritueel en financieel kapitaal. We denken dus niet alleen aan financiële bijdragen, maar ook aan inbreng van kennis, meedoen in een netwerk, meedenken over onderwijs en het inbrengen van eigen expertise en talenten. Dat uit zich in mooie samenwerkingen tussen school en ‘Vrienden’ en tussen ‘Vrienden’ onderling met een ieder die op welke manier dan ook met Guido verbonden is. We willen delen wat wij van God gekregen hebben. Zo vormen we met elkaar een gemeenschap. Daar kun je deel van uit maken, door Vriend van Guido te worden!

Met de financiële opbrengst willen wij ouders met hoge reiskosten een steuntje in de rug geven. Zodat gereformeerd onderwijs voor iedereen bereikbaar blijft.

Word Vriend van Guido!